• 10x18 雙向旋轉式帶鋸床(無段變速) C-250TH,CH-250-1ATH,C-250-2ATH

10x18 雙向旋轉式帶鋸床(無段變速) C-250TH,CH-250-1ATH,C-250-2ATH

機台簡介

1. C-250TH: 手動

2. CH-250-1ATH:半自動(油壓升降鋸弓)

3. CH-250-2ATH:半自動(油壓升降鋸弓及油壓虎鉗)

C-250TH,CH-250-1ATH,C-250-2ATH 10"x18"雙向旋轉式帶鋸床(無段變速) 鋸切能力

1. 圓管
A: 0度-254mm
B: +/-45度-254mm
C: 60度-204mm

2. 長方管
A: 0度-254x458mm
B: +/-45度-254x280mm
C: 60度-127x204mm

2. 四方管
A: 0度-254x254mm
B: +/-45度-254x254mm
C: 60度-178x178mm

C-250TH,CH-250-1ATH,C-250-2ATH
  1. 詢價
  2. 回選單
  3. 上一筆
  4. 下一筆

詳細說明

機台簡介

1. C-250TH: 手動

2. CH-250-1ATH:半自動(油壓升降鋸弓)

3. CH-250-2ATH:半自動(油壓升降鋸弓及油壓虎鉗)

C-250TH,CH-250-1ATH,C-250-2ATH 10"x18"雙向旋轉式帶鋸床(無段變速) 鋸切能力

1. 圓管
A: 0度-254mm
B: +/-45度-254mm
C: 60度-204mm

2. 長方管
A: 0度-254x458mm
B: +/-45度-254x280mm
C: 60度-127x204mm

2. 四方管
A: 0度-254x254mm
B: +/-45度-254x254mm
C: 60度-178x178mm

規格數據

型號 C-250TH CH-250-1ATH CH-250-2ATH
馬力 2 HP 2 HP 2 HP
帶鋸速度 50HZ 25-100 米/分 50HZ 25-100 米/分 50HZ 25-100 米/分
鋸帶尺寸 27x0.9x3352mm 27x0.9x3352mm 27x0.9x3352mm
佔地面積 1840x700x1080mm 1840x700x1080mm 1840x700*1080mm
機器重量 420 kgs 440 kgs 440 kgs
包裝尺寸 1945x1016x1220mm 1945x1016x1220mm 1945x1016x1220mm

相關 產品